گاوخونی

از این‌روزهای حسین نوروزی و بانو

پیش از طلوع؛ چندساعت پیش از طلوع

مثل برف، که سوز سرمایش زودتر از راه می‌رسید، "جعفری" آدمی بود که نامه‌اش از خودش زودتر می‌رسید. یک‌بار نوشته بود که «حال ما خوب است» اما وقتی که نامه‌ را باز می‌کردند، جعفری دیگر خوب نبود، درواقع اصلن نبود دیگر. نامه‌اش، بعد از خبرش آمده بود.


+ نوشته شده در  2014/3/4ساعت 2:49  توسط حسین نوروزی